online web builder

vzw Kontinenten

U kan mee het verschil maken!

Het project Keur Tippi wordt gerealiseerd door nauwe contacten met partners in het Zuiden en door de sponsoring van particulieren, bedrijven en verenigingen.
Wenst u mee bij te dragen aan het succes van Keur Tippi?

Dan kunt u een gift kleiner dan 40 euro storten op het rekeningnummer               
BE64 6528 1667 8852 op naam van 'VZW Keur Tippi Senegal'

Of u kunt een gift groter dan 40 euro storten op het rekeningnummer 
BE66 7380 3734 7143 op naam van VZW Kontinenten te Kortrijk met vermelding: naam, voornaam en rijksregisternummer + Keur Tippi Senegal
In dit geval geniet u van een belastingsvoordeel!

Keur Tippi waardeert elke bijdrage van harte!