Missie & Visie

Het project ‘Keur Tippi’ richt zich op analfabete Senegalese vrouwen uit Mbour. Het doel van ons project is het versterken van de maatschappelijke positie van deze vrouwen door hen een brede waaier aan vormingen aan te bieden.
Meisjes worden minder opgeleid en worden vroeg in het huishouden ingeschakeld (vanaf ongeveer 8 jaar). Vaak spreken zij enkel het lokale dialect en hebben ze weinig kennis van de officiële taal, het Frans.
Ons project richt zich in de eerste plaats op het aanleren van Frans aan de vrouwen. De opleiding richt zich echter niet exclusief op het leren lezen en schrijven van de vrouwen, maar wil een ruimere impact bieden door het aanleren van het Frans te combineren de technische vaardigheid 'naaien' . De Franse kolonisator liet in Senegal de hoge waardering voor kantoorjobs na, waardoor technische beroepen als minderwaardig beschouwd worden. Toch zijn het die jobs die een basisinkomen kunnen verschaffen aan gezinnen die het niet breed hebben. Naast de vorming die gericht is op taal en technische vaardigheden, zal er ook aandacht geschonken worden aan sexuele voorlichting en andere thema’s die de positie van de vrouwen zullen versterken.
Na de opleiding leren de jonge vrouwen ondernemen.
Onze eerste stap van dit project was het oprichten van een vormingsinstituut. De organisatie, bouwplannen, verkrijgen van geldige documenten, ... begon in 2011. De eerste steenligging van ons bouwproject was is mei 2013 en is afgerond in maart 2015. Ook werden er contacten gelegd met de directeur van de lokale school en met een vrouwenorganisatie van uit dezelfde wijk.
Om te verzekeren dat het project door de bewoners gedragen wordt en dat het inspeelt op realistische noden, zijn deze contacten enorm belangrijk.
Ook het ministerie van onderwijs is voor ons een heel belangrijke partner. Zij helpen bij de aanwerving van leerkrachten, leerplannen, klassenraden...
De lessen werden gestart in oktober 2015 met een klas van 31 jonge vrouwen. Sinds juni 2019 zijn we ondertussen met 106 jonge vrouwen die vorming volgen. Door het stijgend aantal inschrijvingen waren we genoodzaakt een tweede gebouw op te richten: campus Hub
Om de maatschappelijke positie van de vrouwen te versterken willen we ze ook na hun opleidingen verder begeleiden. Om dit te bevorderen hebben we een naaiatelier ingericht als sociale onderneming. Dit wil zeggen dat niet allen het financieel belangrijk is, maar vooral de sociale impact op de vrouwen.


Partners

Partners In het Noorden

Mbaye Leye - onze peter

Mobirise

vzw Kontinenten

Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten uit Kortrijk, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en die eveneens verantwoordelijk is voor het uitschrijven van fiscale attesten voor ons project.

Provincie West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen is voor ons een heel belangrijke partner: in eerste instantie bieden zij financiële ondersteuning aan ons project aan de hand van subsidieaanvragen. 
Daarnaast beiden zij ook een tal van vormingen en info-sessies aan i.v.m. wereldburgerschap. 

Partners In het Zuiden

Basisschool Mbour Maure & haar directeur

Een bezoek aan deze school leerde ons dat de moeders van veel kinderen analfabeet zijn en verlangen naar een bijscholing. In de eerste plaats om te leren lezen en schrijven. Daarnaast is er ook een grote interesse voor een aantal technische opleidingen zoals argicultuur (landbouw) en naaien (couture).
Bij het aankaarten van dit probleem en mogelijke oplossingen aan de schooldirecteur, verwees hij me door naar de lokale vrouwenorganisatie l’Association Macha Allah.

Vrouwenorganisatie l'association Macha Allah

Mobirise

Deze vrouwenorganisatie is onze partner in het bouwen van de opleidingsruimte/school. Op dit moment bestaat de groep uit 50 vrouwen. Ze komen tweemaal per maand samen om hun problemen te bespreken en samen oplossingen te bekijken. Deze kwesties situeren zich op allerlei vlakken en kunnen ook financieel zijn van aard.
Binnen deze organisatie is Madame Amsatou ons aanspreekpunt, al gebeurt heel wat correspondentie ook met de secretaris, Meneer Ba.

Madame Sène

Madame Sène is een gepensioneerde inspectrice van het kleuteronderwijs .
Zij geeft ons zeer gewaardeerde raad over onze manier van aanpakken. Zo bracht ze ons verder in contact met inspecteur Iden van het ministerie van Onderwijs.

Inspecteur Iden van het ministerie van onderwijs

Meneer Iden en zijn collega’s van het Ministerie van Onderwijs zijn een onmisbare partner voor bijstand rond de administratieve zijde van ons project. Het verkrijgen van officiële documenten en vergunningen loopt zeer vlot door de samenwerking.
Ook zullen zijn ons later ondersteunen bij het voldoen aan de voorwaarden om getuigschriften af te kunnen leveren aan de cursisten.


Organisatie

Algemeen

Vergaderingen

Algemene vergadering

Eenmaal per jaar vindt de algemene vergadering plaats. Hoofdpunten in de algemene vergadering zijn de begroting, de realisaties van het afgelopen jaar en de planning naar de toekomst toe. Hier worden dus de krijtlijnen uitgezet voor de toekomst van ons project.
Deze bijeenkomst wordt door de raad van bestuur en de toegetreden leden bijgewoond, daarnaast zijn ook de vrijwilligers hartelijk welkom.

Vergaderingen binnen de werkgroepen/cellen

Om de verschillende activiteiten van onze organisatie in goede banen te leiden, is onze organisatie onderverdeeld in werkgroepen of cellen. Per cel wordt er op regelmatige tijdstippen vergaderd, wanneer hier nood toe is. Dit gaat van de praktische uitvoering van een evenement of informatiesessie op een school tot het bepalen van de inhoud en activiteiten van werkreizen naar Mbour.

Dagelijkse werking van KeurTippi

De dagelijkse werking van 'Keur Tippi'

Onze organisatie is voor haar werking volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. We stellen met andere woorden geen mensen te werk, maar kunnen wel een beroep doen op enthousiaste en gedreven vrijwilligers die zich op een professionele wijze inspannen.
Met een fijne groep vrijwilligers werken we in een open sfeer aan de toekomst van 'Keure Tippi'.
Onze werking is open, zodat iedereen welkom is om ons team te vervolledigen. 
Motivatie en engagement zijn van het grootste belang, andere vaardigheden zijn een leuke extra!
Ben jij geprikkeld om je samen met ons in te zetten voor het project 'Keure Tippi'? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Dorine Verschuere.


Nieuwsbrief


Steun Keur Tippi

U kan mee het verschil maken!
Het project Keur Tippi wordt gerealiseerd door nauwe contacten met partners in het Zuiden en door de sponsoring van particulieren, bedrijven en verenigingen. 
Wenst u mee bij te dragen aan het succes van Keur Tippi, klik dan onderstaande button. Keur Tippi waardeert elke bijdrage van harte!


Meter- en Peterschap

Zoals jullie misschien al vernomen hebben, werken wij samen met peters en meters om onze studenten een duwtje in de rug te geven. Ondertussen hebben wij al peters en meters voor onze studenten van het eerste en het 2de jaar. 
Aangezien het nieuwe schooljaar nadert, zijn we nog op zoek naar peters en meters die een studente van het eerste jaar willen steunen.

Hoe gaat dit in zijn werk

Je kan meter of peter worden van één van onze jonge vrouwen voor 120 euro per jaar (fiscaal aftrekbaar).
De opleiding duurt 3 jaar, daarom vragen wij een engagement aan te gaan voor de volle 3 jaar.
Je wordt op de hoogte gehouden van de schoolresultaten. Jaarlijks wordt er een bijeenkomst  
georganiseerd voor de meters en peters waarop we de loop van ons project specifieker uit de doeken doen.

Wie kan er peter of meter worden

In principe kan iedereen peter of meter worden.
Ook scholen en bedrijven kunnen zich hiervoor engageren. Wie interesse heeft kan ons via onderstaande knop 'contact' bereiken.

Mobirise

AI Website Builder