Missie en Visie

Het project ‘Keur Tippi’ richt zich op analfabete Senegalese vrouwen uit Mbour. Het doel van ons project is het versterken van de maatschappelijke positie van deze vrouwen door hen een brede waaier aan vormingen aan te bieden.

Senegalese vrouwen kunnen beschreven worden als trots, statig en mooi. Ondanks deze knappe en vrolijke uitstraling, hebben zij een ondergeschikte rol in hun gemeenschap.
Meisjes worden amper opgeleid en worden zeer vroeg in het huishouden ingeschakeld (vanaf ongeveer 6 jaar). Vaak spreken zij enkel het lokale dialect en hebben ze geen kennis van de officiële taal, het Frans.

Ons project richt zich in de eerste plaats op het aanleren van Frans aan de vrouwen. De opleiding richt zich echter niet exclusief op het leren lezen en schrijven van de vrouwen, maar wil een ruimere impact bieden door het aanleren van het Frans te combineren de technische vaardigheid 'naaien' . De Franse kolonisator liet in Senegal de hoge waardering voor kantoorjobs na, waardoor technische beroepen als minderwaardig beschouwd worden. Toch zijn het die jobs die een basisinkomen kunnen verschaffen aan gezinnen die het niet breed hebben. Naast de vorming die gericht is op taal en technische vaardigheden, zal er ook aandacht geschonken worden aan sexuele voorlichting en andere thema’s die de positie van de vrouwen zullen versterken. Om de toegankelijkheid van de vormingen te garanderen, zal er ook opvang voorzien worden voor de kinderen.

Onze eerste stap van dit project was het oprichten van een vormingsinstituut. De organisatie, bouwplannen, verkrijgen van geldige documenten, ... begon in 2011. De eerste steenligging van ons bouwproject was is mei 2013 en is afgerond in maart 2015. Ook werden er contacten gelegd met de directeur van de lokale school en met een vrouwenorganisatie van uit dezelfde wijk.
Om te verzekeren dat het project door de bewoners gedragen wordt en dat het inspeelt op realistische noden, zijn deze contacten enorm belangrijk.

Ook het ministerie van onderwijs is voor ons een heel belangrijke partner. Zij helpen bij de aanwerving van leerkrachten, leerplannen, klassenraden,...

De lessen werden gestart in oktober 2015 met een klas van 31 jonge vrouwen. Na een succesjaar konden we in oktober 2016 3 klassen inrichten. 1 klas eerstejaars studenten,1 klas tweedejaars studenten en een klas BEP. 

Om de maatschappelijke positie van de vrouwen te versterken willen we ze ook na hun opleidingen verder begeleiden. Om dit te bevorderen zijn we aan het uitkijken om een naaiatelier in te richten als sociale onderneming. Dit wil zeggen dat niet allen het financieel belangrijk is, maar vooral de sociale impact op de vrouwen. 

Sponsors

Dank aan

Keur Tippi Steun

Bedrijf

DKF Fiduciaire nv - Kortrijk

Deel dit bericht