Individueel

U kan mee het verschil maken!

Het project Keur Tippi wordt gerealiseerd door nauwe contacten met partners in het Zuiden en door de sponsoring van particulieren, bedrijven en verenigingen.

Wenst u mee bij te dragen aan het succes van Keur Tippi?


Dan kunt U een gift kleiner dan 40 euro storten op het rekeningnummer              
BE64 6528 1667 8852 op naam van 'VZW Keur Tippi Senegal'

 

Of u kunt een gift groter dan 40 euro storten op het rekeningnummer

BE21 0000 7186 7603 op naam van VZW Kontinenten te Kortrijk met vermelding: Keur Tippi Senegal.

(BIC BPOTBEB1)  In dit geval geniet u van een belastingsvoordeel !!!

 

 

Keur Tippi waardeert elke bijdrage van harte!

Sponsors

Dank aan

Keur Tippi Steun

vzw Kontinenten

Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten uit Kortrijk, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en die eveneens verantwoordelijk is voor het uitschrijven van fiscale attesten voor ons project.

Meer info vind je hier

Deel dit bericht