Individueel

U kan mee het verschil maken!

Het project Keur Tippi wordt gerealiseerd door nauwe contacten met partners in het Zuiden en door de sponsoring van particulieren, bedrijven en verenigingen.

Wenst u mee bij te dragen aan het succes van Keur Tippi?


Dan kunt U een gift kleiner dan 40 euro storten op het rekeningnummer              
BE64 6528 1667 8852 op naam van 'VZW Keur Tippi Senegal'

 

Of u kunt een gift groter dan 40 euro storten op het rekeningnummer

BE21 0000 7186 7603 op naam van VZW Kontinenten te Kortrijk met vermelding: Keur Tippi Senegal.

(BIC BPOTBEB1)  In dit geval geniet u van een belastingsvoordeel !!!

 

 

Keur Tippi waardeert elke bijdrage van harte!

Sponsors

Dank aan

Keur Tippi Steun

Bedrijf

DKF Fiduciaire nv - Kortrijk

Deel dit bericht