Nieuwsbrief 2013 n°1

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

Na een veel te lange winter, beginnen de eerste lentekriebels naar boven te komen. De kriebels voor ons project bleven een constante en hebben dus zowel in België als Senegal voor veel vooruitgang gezorgd.

 

Maar voor we de ontwikkelingen in Senegal bespreken, kijken we graag terug op de diverse initiatieven die we georganiseerd hebben in eigen land om geld in het laatje te brengen:

 

In België:

1. IJspiste

Begin januari hadden we een “chalet” ter beschikking gekregen van Stad Waregem om Keur Tippi te promoten. Om de mensen letterlijk en figuurlijk warm te maken hadden we “La Chouffe” koffie én bier die door de kabouters van dienst geserveerd werden. De sfeer was uitstekend!


2. Graag gedaan actie 'Markant Vichte'

Ook de mensen van Markant Vichte hebben alle registers open getrokken voor het inzamelen van geld.

 

 

Drie rijk gevulde geschenkmanden werden   aangeboden door plaatselijke handelaars.

 

 

Twee werden verloot, van de derde moest het gewicht geraden geworden. Goed voor een mooie opbrengst! We willen dan ook graag de bestuursleden van Markant Vichte   bedanken voor hun inzet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Miet steunde dit jaar opnieuw met haar school ons project

Senegalproject Vrije Basisschool Lendelede - editie 2013

Eind februari startten de kleuters van de Vrije Basisschool te Lendelede met een project rond Senegal. Dit voor 2 weken.

Aan de hand van filmpjes en foto’s kregen ze te zien en te horen dat de mama’s in Senegal (die ze vorig jaar al leerden kennen) al een stuk grond hebben, maar nog steeds geen school hadden.

Met veel enthousiasme bedachten ze meteen een hele hoop oplossingen. Uiteindelijk besloten ze om centjes te verzamelen zodat de mama’s stenen konden kopen om te kunnen bouwen.

In de klas leerden ze een heleboel over welke kleren er worden gedragen, hoe ze dansen, naar welke muziek ze luisteren en hoe die wordt gemaakt, wat ze allemaal eten, welke dieren er zijn, hoe de gebouwen eruit zien, welke voertuigen er rijden en hoe de scholen eruit zien.

De kleuters konden ook eens gaan piepen in een andere klas of bij de andere juffen. Zo zagen ze ook eens wat daar gebeurde.

Om het hele project af te sluiten organiseerden de kleuters op 8 maart een heuse tentoonstelling om al hun werkjes te presenteren. Ook de leerlingen van het lager staken hun handen uit hun mouwen. Ze maakten thuis allemaal cake, taart en/of koekjes en die werden de hele dag lang verkocht.

s’ Ochtends werd voor de ouders die zin hadden koffie voorzien voor een symbolische euro en ook tijdens de tentoonstelling was er een potje koffie te verkrijgen.

Door het enorme enthousiasme van de kinderen, de grote inzet en medewerking van de leerkrachten en de hulp van heel wat ouders en sympathisanten werd een hele hoop centjes verzameld.

In het totaal het indrukwekkende en zeer mooie bedrag van 1005 euro. Een dikke proficiat! En van harte bedankt voor de steun!

 

Coté Senegal:

1. De akte werd verleden!

Samen met de eerste voorzichtige zonnestralen, ontwaakt ook ons project uit zijn winterslaap. In februari 2013 werd bij de notaris in Saly samen met de verkoopster eindelijk de akte getekend. Omdat de verkoopster niet in orde was met de eigendomsdocumenten had het nog heel wat voeten in de aarde, maar hebben we dus nu toch een getekende akte. Geduld is een schone zaak hier in Senegal!

2. Bouwaanvraag

Het bouwplan werd getekend en op punt gesteld door Jan, de papa van Katrijn. Een dikke merci Jan voor uw enthousiaste medewerking! Met dit plan en de nodige documenten op zak zijn Dorine en Valerie voor een week afgezakt naar Senegal. Ondanks de grote inzet van mensen in zowel België én Senegal het afgelopen jaar, was het met een bang hart dat we de “va-et-viens” hier ter plekke ondergingen. Daar weer nog een papier tekort, hier nog een onderhoud.... Maar 30 april kregen we dan toch totaal onverwachts te horen: “Vous pouvez démarrer!!!”

 

Mr. Diagne van de urbanisatie gaf     Dorine het startschot voor de bouw van de school.

 

 

 

 

 

 

 

 


3. De Senegalese vrouw

Op dinsdag 29 april organiseerden onze Senegalese vrouwen van Macha Allah in Mbour een workshop pre- en postnatale begeleiding voor zwangere vrouwen.

 

 

 

Het busje met de mobiele medische ploeg bleef de hele dag aanwezig om de vrouwen te informeren en eventueel te onderzoeken.

 

Deze gratis diensten zijn voor de vrouwen hier uiterst essentieel in hun weg naar zelfstandigheid en zelfbewustzijn.

 

 

 

Er is vaak een enorme toeloop en het wachten gebeurt dan ook buiten onder de felle zon, omdat alle ruimtes binnen gebruikt worden voor de gesprekken en onderzoeken. Het is dan ook logisch dat we er alles aan doen opdat onze polyvalente zaal zo snel mogelijk in gebruik kan genomen worden om dit soort initiatieven onderdak te kunnen geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even vooruitblikken:

 1. Nu we de bouwvergunning voor elkaar hebben gekregen, willen we in juni starten met de fundamenten. Er is reeds een locale aannemer gecontacteerd om deze werken uit te voeren.

 2. Zeker te noteren in de agenda: de derde editie van ons Senegalees feest, Damay Dem Keur Tippi 3. Dit vrolijke gebeuren met veel 'couleur locale' gaat door op zaterdag 19 oktober. De opbrengst gaat integraal naar de ruwbouw van onze school.

 3. U kunt ons altijd steunen met een gift, die tevens ook aftrekbaar is in uw belastingen.

  Hoe gaat dit in zijn werk ?

  -> Wanneer u een gift van min. 40,00 euro wil doen, doet u een overschrijving op bankrekening
  BE21 0000 7186 7603 op naam van VZW Kontinenten te Kortrijk met vermelding: Keur Tippi Senegal.
  (BIC BPOTBEB1)

Belangrijk: wie belastingsvoordeel wil, moet overschrijven via zijn eigen rekening en zeker de mededeling niet vergeten (Keur Tippi Senegal)
Het jaar volgend op uw overschrijving krijgt u een fiscaal attest om bij uw aangifte te voegen.

Uw gift wordt integraal voor het project gebruikt. Alvast bedankt.

 

 

Groeten, Het team van Keur Tippi

Tweede uitdeling hesjes voor de sportactiviteiten in de lagere school Mbour Maure

 

 

 

 


Sponsors

Dank aan

Keur Tippi Steun

vzw Kontinenten

Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten uit Kortrijk, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en die eveneens verantwoordelijk is voor het uitschrijven van fiscale attesten voor ons project.

Meer info vind je hier

Deel dit bericht