Nieuwsbrief 2011 n° 1

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

De afgelopen weken bracht ik in Senegal door om er ons project ‘Keur Tippi Senegal’ (het huis van het kind van Afrika) verder uit te werken. De hoofddoelstelling van ons project is het vormen en opleiden van analfabete Senegalese vrouwen uit de streek Mbour.

 

Wij willen deze groep vrouwen versterken in hun maatschappelijke positie. Via vormingen en (taal)opleidingen willen wij sociale en technische (beroeps) competenties versterken.

Op dit moment zijn we reeds in contact met een vrouwenorganisatie “L’association Marcha-Allah” in Mbour Senegal. Deze vrouwen hebben reeds het stadsbestuur kunnen overtuigen om een kinderopvang te bouwen.  (zie foto : een kleine rieten barak)

 

 

Misschien herinneren jullie onze oproep voor speelgoed? We verzamelden in elk geval héél veel speelgoed. Bedankt voor ieders bijdrage! Een deel ervan konden we deze reis al met ons meenemen. Het uitdelen ervan was een leuke ervaring, via de foto’s laat ik jullie alvast meegenieten!

 

 

 

 

De kinderen  zaten vol verwachting in de cirkel tot het signaal volgde    dat ze er mee konden spelen.

Vanaf dat moment kon de pret niet meer op!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve het verblijden van deze kinderen met nieuw speelgoed, heb ik me ook ingezet voor de verdere concretisering van ons project. Hier volgt een overzicht van de verschillende afspraken die ik had en de stappen die hiermee gezet werden. Daarnaast geef ik ook nog even weer wat er in de komende maanden te gebeuren staat!

Onze aanpak :

In een eerste fase willen wij een bescheiden schoolcomplex bouwen. School voor de vrouwen en lokaal voor de kinderopvang.    Uiteraard zijn er heel wat zaken nodig zoals grond, bouwmaterialen, infrastructuur, didactisch materiaal, personeel, …

Voor het verwerven van de bouwgrond en opbouw van de school zijn er reeds contacten gelegd met de lokale overheid en de onderhandelingen verlopen veelbelovend.

Enkele onderhandelingen op een rij :

 1. Afspraak donderdag 14 april met Moody Guiro, Secrétaire Général de CNTS (= Conféderation Nationale de Travailleurs de Senegal) : een veelbelovend gesprek. Onze dank aan Karin Debroey van de internationale dienst van ACV voor het regelen van deze afspraak. Deze persoon wil ons helpen bij alle papierwerk en wetten in Senegal, verkrijgen van bouwvergunningen, bepalen van de juiste opleidingen, zoeken van gediplomeerde leraars, …. kortom bij alles.  Wordt vervolgd.

 2. Afspraak van vrijdag 15 april met Amsatou, président de l’association de Marcha Allah ( de vrouwenorganisatie). We hebben samen het stappenplan overlopen. ’s Avonds was er dan de vrouwenvergadering. Daar werd de vraag gesteld welke 3  competenties de vrouwen willen aanleren . Dit was het resultaat :

  a. Naaien (couture)

  b. Agricultuur (landbouw)

  c. Aanleren van talen (Frans, Engels, …)

  Uiteraard wordt ook de Franse taal (lezen en schrijven) aangeleerd bij de eerste 2 competenties.


 3. Afspraak van maandag 18 april met mevrouw Sene, inspectrice van het kleuteronderwijs in Mbour en omstreken. In eerste instantie zouden wij in het scholencomplex een kinderopvang bouwen. Misschien kunnen wij deze kinderopvang vervangen door een kleuterschool van 3 klassen. We bespreken dit verder met mevrouw Sene.

 4. Afspraak zondagavond voor ons vertrek met de raad van bestuur van de vrouwenorganisatie “Association de Marcha-Allah” :  we zijn overeengekomen dat we samen het project gaan verder zetten. We hebben een terrein om ons project uit te oefenen (600 m2). De papieren moeten enkel nog in orde gebracht worden.

 5. Verder hebben we nog besprekingen gehad met  de quartier(wijk)-verantwoordelijke en de inspecteur van het Ministerie van Onderwijs.

De bouwmaterialen en didactische instrumenten moeten door de VZW Keur Tippi gefinancierd worden.

Hoewel de meest essentiële stappen al gezet zijn, moet het project nog verder uitgebouwd worden. Wij willen in een geest van partnerschap met diverse organisaties en overheden, zowel in België als in Senegal, samenwerken.

 

 

Volgende te ondernemen stappen :

 1. In België hebben we twee enthousiaste vrouwen gevonden : Miet en Jozefien Maertens.  Ze zijn beiden kleuterleidster en hebben voor hun opleiding 3 maanden stage gelopen in Senegal. Ook zij wensen een project op te starten in Senegal. In  mei komen we samen om na te zien om eventueel samen te werken. Voor de eventuele kleuterschool zou dit prachtig zijn, maar we moeten dit eerst nog bespreken.

 2. We plannen een fuif, normaal voorzien voor het najaar. Details over waar en wanneer volgen nog!

 3. We zullen nog een website maken.

 4. We blijven verder onderhandelen vanuit België om de grond op naam van de vrouwenorganisatie te bekomen.

 5. We treffen de voorbereidingen voor de dossiers omtrent  de subsidie-aanvragen.

 6. We maken voorbereidingen voor het schoolgebouw : plannen, goedkeuringen, prijsaanvragen.

 7. Einde dit jaar plannen we terug een bezoek aan Senegal en om eventueel  te starten met de opbouw van de school. Hiervoor zijn alle middelen uiteraard zeer welkom. Bent u overtuigd van ons project? Dan mag u altijd uw bijdrage storten op het volgende rekeningnummer BE64 6528 1667 8852 op naam van VZW  Keur Tippi Senegal , waarvoor wij u van harte danken.

 

Als slot willen wij nog de leerlingen van het 6de leerjaar van “De Beukennoot” te Vichte bedanken. Zij hebben een voettocht van 7 km gedaan om het project van Senegal te steunen. Dikke merci.

 

Groeten,

Verschuere Dorine

 

Deel dit bericht