Nieuwsbrief 2015 n°1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

Na 5 jaar zijn we héél tevreden om dé nieuwsbrief der nieuwsbrieven te kunnen schrijven. We hebben dan ook fantastisch nieuws:

Ons gebouw is klaar!!!

 

 Senegal

 
Ons vormingsinstituut is klaar
 
 
 

De school heeft ons ongeveer 60.00,00 euro gekost, alles inbegrepen (grond, notariskosten en het gebouw).
Dit hadden we niet gekund zonder jullie morele en financiële steun.

Wij willen jullie bij deze van harte bedanken ! 


 

 

 

 

 

Graag nog een woord van dank aan de Provincie West- Vlaanderen.

De subsidie die wij van hen mochten ontvangen,

hebben voor een groot deel gezorgd voor de bouw van onze school.

Dank. 


 
 
 

 

   

Leuk nieuws ook voor wat betreft de effectieve vorming daar ter plekke.

Eind mei vertrekt Ginette naar Senegal.

Ginette is een naaister uit Luik. Gedurende 9 maanden zal zijn helpen met de opstart en opvolging van de vorming samen met de vrouwen van Macha Allah. 

 
 
 

De krijtlijnen van de vorming zijn reeds besproken. 

  

 

België: 

 

Momenteel zijn we vooral aan het werk in Senegal, maar ook in ons eigen land zitten we niet stil : 

 

Senegaldag 'Vrije basisschool Lendelede'

 

Op dinsdag 31 maart werd opnieuw een Senegaldag gerorgainseerd.

De leerlingen werden geïnformeerd over hoever het staat met het bouwen van de school in Mbour.
Daarna gingen ze aan de slag in hun eigen klas. Samen met hun leerkracht werkten ze aan één
activiteit. Er werd bissap gemaakt, thiakri (yoghurtdessertje), er werden zandschilderijen gemaakt,
de typishe toubabusjes werden nagemaakt, djembé’s geknutseld, gedanst, er werd een pracht van
een modeshow in elkaar gestopt, een verhaal werd verfilmd, een broussedorp werd uit klei opgebouwd,
typische Senegalese schilderijen werden gemaakt,... Ondertussen konden de leerlingen cakejes en taartjes kopen voor het goede doel. 

 

Ouders mochten komen proeven van deze andere cultuur en konden meteen ook genieten van een kopje koffie. 

In de loop van de dag werd de kennis ven de leerlingen op een leuke manier getest. Een kleine quiz
toonde dat de meeste leerlingen erg geïnteresseerd en geboeid waren door wat in Senegal gebeurd.
Ze waren alleszins superenthousiast en deden hun uiterste best! 

Een heuse tentoonstelling zorgde voor een grote opkomst van nieuwsgierigen die alle werkjes kwamen bewonderen.

Op 2 april werd op school ook een sober maal georganiseerd. De opbrengst van dit alles is het zeer mooie bedrag van 1395 euro!!! 

 

Senegalweken 'vrije basisschool Mozaïek' Roeselare.

Ook dit jaar steunde ‘Vrije basisschool Mozaïek’ ons project. 

Na 2 weken gewerkt te hebben rond ( Jules de klaspop op reis in Afrika), sloot de kleuterafdeling het project af met een sobere maaltijd en verkochten ze bloemetjes ten voordele van Keur Tippi Senegal. We kregen de mooie opbrengst van 335,45 euro. Dank aan alle leerlingen, leerkrachten en directie van de school.

Hieronder zien jullie enkele foto’s van de verschillende activiteiten die de school organiseerde. De kleuters genoten ten volle van hun projectweken. 


 

Nog even vooruitblikken:

 

1. De start van de vorming is voor oktober. Het openingsfeest van ons vormingsinstituut vindt plaats einde december 2015 

2. Zeker te noteren in de agenda: de vijfde en laatste editie van ons Senegalees feest,
    Damay Dem Keur Tippi 5. 

    Dit vrolijke gebeuren met veel couleur locale gaat door op zaterdag 17 oktober. Het wordt een feesteditie
    met frietjes en vol-au-vent. De opbrengst gaat integraal naar de werkingskosten van onze school. 

                                                     

 


3. 
U kunt ons altijd steunen met een gift, die tevens ook aftrekbaar is in uw belastingen. 

    Hoe gaat dit in zijn werk ?

  ->   Wanneer u een gift van min. 40,00 euro wil doen, doet u een overschrijving op bankrekening
        BE21 0000 7186 7603 op naam van VZW Kontinenten te Kortrijk met vermelding:
        Keur Tippi Senegal.(BIC BPOTBEB1) 

Belangrijk: wie belastingsvoordeel wil, moet overschrijven via zijn eigen rekening en zeker de
mededeling niet vergeten (Keur Tippi Senegal) 
Het jaar volgend op uw overschrijving krijgt
u een fiscaal attest om bij uw aangifte te voegen. 
 

  ->   Wanneer u een gift van minder dan 40,00 euro wil doen, kan u het bedrag overschrijven
        op het rekeningnummer van VZW Keur Tippi Senegal: BE64 6528 1667 8852.
        Hierbij krijgt u geen belastingsvermindering. 

Uw gift word integraal voor het project gebruikt. Alvast bedankt. 

 

Vergeet zeker niet om onze website af en toe eens te bekijken.

 

Groeten,

Het Team van Keur Tippi Senegal.

 

 


 

Sponsors

Dank aan

Keur Tippi Steun

vzw Kontinenten

Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten uit Kortrijk, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en die eveneens verantwoordelijk is voor het uitschrijven van fiscale attesten voor ons project.

Meer info vind je hier

Deel dit bericht