Home

Nieuwsbrief 2012 n°1

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

Het nieuwe jaar is nog maar net van start en we zijn alweer in de maand mei aanbeland.  Ook in het project  ‘Keur Tippi Senegal’ gaat de tijd snel!

 

 

In België :


We zijn zeer vereerd onze “peter” van Keur Tippi bekend te maken:
Mbaye Leye van eerste klasse voetbalploeg Zulte-Waregem.
Mbaye zal ons helpen met het bekendmaken van ons project, de organisatie van ons Senegalees feest en zal ons verder wegwijs maken in Senegalese instituties en gebruiken.
Bedankt Mbaye voor je engagement!!

 

De teamleden van Keur Tippi zijn ook bezig in verschillende scholen om geld in  te zamelen.  Hieronder enkele beelden van de scholen :

 

 

1.  Miet legt het project uit in de Middelbare school Sint Barnum te Roeselare.

 

 

 

2 . Senegalweek in vrije basisschool Sint-Vincentius te Lendelede


In februari organiseerde Miet samen met haar collega’s een Senegal-week voor alle kleuters.

Ze staken elk op hun eigen niveau dingen op over Senegal: over de kledij, het eten, het verkeer, de scholen, de mensen, de dieren, de huizen, enzovoort.

Aan de hand van een verhaal leerden de kinderen ook dat er eigenlijk veel mama’s zijn die niet kunnen lezen en schrijven. Dat deze mama’s dus ook geen verhaaltjes kunnen voorlezen voor het slapengaan, de brieven van school niet kunnen lezen, niet in het heen-en-weer-schriftje kunnen schrijven... De kleuters kwamen tot het besluit dat dit eigenlijk niet fijn moet zijn en ze besloten dat ze de mama’s uit Senegal willen helpen. Maar hoe? ‘Ze mogen bij ons naar school komen!’ of, ‘Bij ons in de klas, want wij kennen al letters!’ of ‘We kunnen een spaarpot maken. En dan kunnen ze een school bouwen voor mama’s!’

Zo gezegd zo gedaan! Iedereen maakte een spaarpot tijdens de Senegalweek. Op het einde van de week nam elke kind zijn spaarpot naar huis om wat centjes in te zamelen.
Dapper met hun spaarpot in de hand, gingen de kleuters op pad. Ze zamelden uiteindelijk allemaal samen 9,5 kilo centjes in. Dit is goed voor 403,10 euro! Daarmee kan Keur Tippi zeker 400 bakstenen kopen om te bouwen aan ‘die school voor de mama’s’!

 

3. Senegalese week in De Ark in Oekene van 19 tot 30 maart

Jozefien staat in het 3de kleuter van deze school en nam het initiatief om dit project uit te werken. Hoofdzakelijk was het project bedoeld voor de lagere afdeling. De periode was ideaal gelegen, waardoor we het gebeuren konden koppelden aan broederlijk delen.

De eerste graad (1ste en 2de leerjaar) werkte gedurende twee weken rond:  kledij en eten in Senegal.

 

 

De tweede graad (3de en 4de leerjaar) werkte rond: huisvesting in Senegal, thee ceremonie.

De 3de graad (5de en 6de leerjaar) werkte rond: rol van de vrouwen, onderwijs, plaatselijke taal.

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 29 maart vond een Senegalese workshopnamiddag plaats.
Initiatie Djembé – Kledij maken – Afrikaanse dans – Afrika leeft – Sierraden maken – Afrikaanse maskers uit klei – Speelgoed maken uit afval – Senegalese liederen
Hieronder zie je enkele sfeerbeelden.

 

Op vrijdag 30 maart sloten we het mondiale project af met een solidair maal ten voordele van ons project Keur Tippi. Daarbij werden per klas of graad de verzamelde centjes officieel overhandigd. Het is duidelijk dat iedereen zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan ons project. Ze ondernamen allerhande initiatieven om ons project te steunen zoals: paaseitjesverkoop op de markt, paaskonijnen beplakken met eurocentjes, sponsorloop, paaseieren zoektocht, fruitverkoop, Vlaamse kermis,…

Ook het 6de heeft samen met de vormselwerking van Oekene een deel van de opbrengsten van hun ontbijtpakketten geschonken aan Keur Tippi.

Het totale bedrag van De Ark in Oekene samen met de vormselwerking bedraagt 758.88 euro

Alvast bedankt voor jullie schitterende acties en medewerking aan ons project.

 

4. Gemeenteschool "De Beukennoot" in Vichte

Net als vorig jaar, konden wij ook dit jaar terug op de school "De Beukennnoot" rekenen. Bedankt voor uw bijdrage

 

Financieel luik

Ondertussen hebben we ook al een raming kunnen maken wat de school ons zal kosten.

De kosten voor het verwerven van de grond en het oprichten van het gebouw zijn geraamd op: 57.350,77€

Hierin zijn volgende zaken vervat: de fundamenten, betonplaat, metselwerk, riolering, timmerwerk, vloeren, sanitair, schilderwerk, elektriciteit, plakwerk en omheining.

Dit bedrag is exclusief binnenafwerking en het didactische materiaal voor de school.

Ondertussen hebben we al op onze rekening een bedrag van  7.753,28 euro

Dit bedrag is samengesteld uit persoonlijke giften, de verkoop van juwelen, de opbrengst van het Senegalees feest 2011, subsidiebijdragen van de gemeenten Anzegem en Waregem, de opbrengsten van broederlijk delen acties in scholen en missievieringen (Groot-Anzegem).

De gelden op de rekening van Keur Tippi worden enkel gebruikt voor de bouw van de  school. De vervoerkosten en vluchten naar Senegal van de leden van de VZW worden door de leden zelf betaald. Zo ben je zeker dat het bedrag dat je schenkt aan de VZW volledig wordt gebruikt voor de school.

 

In Senegal :

 

Ons verhaal met betrekking tot de grond heeft een heel andere wending gekregen. In de laatste update kondigden we aan dat de school op overheidsgrond gebouwd zou worden. Dit blijkt echter een aantal onzekerheden met zich mee te brengen. Zo zou het in de toekomst kunnen voorvallen dat onze zeggenschap over het gebouw zou verdwijnen. Daarom hebben we besloten om een eigen terrein aan te kopen met de VZW.

We hebben een terrein aangekocht van 400 m2 voor de prijs van 10.000,00 euro.  De verkoopsovereenkomst is getekend.

 

Planning 2012:

 

1. Graag zouden we in november met de fundamenten starten. Om deze kost te dragen, organiseren we terug een feest, Damay dem Keur Tippi 2.

Ons tweede Senegalees feest komt er ook aan. Noteer alvast de datum in uw agenda: zaterdag 29 september 2012

 

2. Voor 2013 denken we er aan om een bouwkamp te organiseren.
Zo kunnen we de school bouwen met Belgische en Senegalese vrijwilligers.
Dit bouwkamp blijft voorlopig bij een idee, we moet dit nog volledig uitgewerken. Wie hieromtrent advies heeft, mag ons steeds contacteren.
Ook wie interesse heeft om deel te nemen, mag het zeker laten weten.


3. De bouw van de school  wordt volledig door de VZW Keur Tippi gefinancierd. Indien u ons wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op het volgende rekeningnummer
BE64 6528 1667 8852 op naam van VZW  Keur Tippi Senegal , waarvoor wij u van harte danken.

 

Groeten,

Het team van Keur Tippi

Nieuwsbrief 2012 n°2

 

 

 

 

 

 Beste mensen,


De winters staat weer voor de deur. Wat gaat de tijd toch snel. Intussen proberen we zoveel mogelijk te bereiken in ons project.


In België:

Vooreerst zijn we zeer vereerd me onze erkenning door vzw Kontinenten uit Kortrijk. Vanaf heden zullen zij fiscale attesten voor ons project uitschrijven.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Wanneer u een gift van min. 40,00 euro wil schenken, doet u een overschrijving op bankrekening BE21 0000 7186 7603 op naam van vzw Kontinenten te Kortrijk met vermelding: Keur Tippi Senegal. (BIC BPOTBEB1)


Belangrijk:

Wie belastingsvoordeel wil, moet overschrijven via zijn eigen rekening en zeker de mededeling niet vergeten (Keur Tippi Senegal)
Het jaar volgend op uw overschrijving krijgt u een fiscaal attest om bij uw aangifte te voegen.

Uw gift wordt integraal voor het project gebruikt. Alvast bedankt.

 

 

Het hoogtepunt van ons jaar was de tweede editie van ons Senegalees feest ‘Damay Dem Keur Tippi 2’. Dit ging door op zaterdag 29 september 2012.
Ook deze editie was fantastisch met veel amusement, dans en muziek.
Middelen verzamelen voor de fundamenten voor onze school was het hoofddoel van dit feest. We sloten af met een mooie opbrengst, daarom willen we iedereen die er aan bijdroeg hartelijk bedanken. Naast de muzikale- en dansoptredens vond er ook een veiling plaats. Het shirt van Mbaye Leye en een voetbal van de club ging onder de hamer aan de hoogst bieder. De gelukkigen waren: Raul Struyve voor de trui en Willy De Bleecker voor de bal.

Hieronder enkele sfeerbeelden. De rest van de foto’s kan je bewonderen via de rubriek: 'FOTOBOEK / EVENEMENTEN'

 

 

 

 

 

 

 

 

Senegalese vrouwen kwamen Yassa en Fataya maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze peter Mbaye Leye was natuurlijk ook aanwezig.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

En veel dans en muziek met de Senegalese djembé-spelers.

 

Raul Struyve, de trotse eigenaar van de trui      en                Willy De Bleecker van de bal.

 

In Senegal:

 

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief hebben wij grond gekocht in Senegal. Dit voor ons vormingsinstituut voor Senegalese vrouwen.

Dorine, onze voorzitter, was in de maand november in Senegal om de documenten in orde te brengen.

De akte kon voorlopig niet verleden worden, bij de notaris, omdat er nog enkele administratieve verplichtingen moesten nageleefd worden. De notaris en burgemeester van Mbour beloofden haar dat dit geen problemen vormt, maar enkel wat extra tijd zal kosten. Het dossier moet namelijk eerst naar Dakar voor een goedkeuring. Ons geduld wordt dus verder op de proef gesteld, maar we geven niet op. Ze vroegen ons nog 3 maanden uitstel.

Ondertussen is alles binnen bij de ‘urbanisatie’ in Mbour voor de bouwvergunning, ook de offertes voor de fundamenten hebben we al gekregen.

Wat ons rest alvorens van start te gaan, is het startsein van de notaris.

Ondertussen hebben de vrouwen de krachten gebundeld om de afsluiting te maken voor de grond. Niemand mag er nog op, zij beschermen hem met man en macht.

Omheining gemaakt door de vrouwenorganisatie.

Op het Ministerie van Onderwijs van Mbour had Dorine ook een vergadering. Samen met hen willen we een comité oprichten voor de vormingen op onze school.

Het comité zal nagaan welke noden er zijn voor onderwijs qua technische vormingen en welke leerkrachten we dienen aan te werven.

Ons vormingsinstituut zal ook gecontroleerd en goedgekeurd worden door het Ministerie van Onderwijs. Zo kunnen we rekenen op leerkrachten van de Senegalese overheid en kunnen we diploma’s uitvaardigen.

 

Planning 2013:

1. Op zaterdag 5 januari is iedereen welkom in onze (tijdelijke) chalet bij de ijspiste in Baron Casierhof te Waregem.
Kom zeker een kijkje nemen tussen 11u00- 22u00 voor een babbel en een drankje.

2. Graag zouden we, als we het startsein van de notaris krijgen, in februari starten met de fundamenten

3. We houden jullie zeker ook nog op de hoogte van ons bouwkamp; het komt er zeker nog aan, we moeten nog even afwachten voor een datum.

4. Ons Senegalees feest krijgt ook een vervolg, Damay Dem Keur Tippi 3 zal ook doorgaan in 2013.
De juiste datum volgt nog.Groeten,

Het team van Keur Tippi

Nieuwsbrief 2011 n° 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

De weken vliegen voorbij, kerstmis staat voor de deur. Ook in het project  ‘Keur Tippi Senegal’ zitten we niet stil. Zowel aan het Belgische als aan het Sengalese front heeft er heel wat bewogen.

 

Onze VZW Keur Tippi heeft 3 nieuwe leden mogen verwelkomen.

- Miet Maertens uit Ingelmunster, kleuterleidster van beroep

- Jozefien Maertens uit Roeselare, kleuterleidster van beroep

- Katrijn D’hondt uit Anzegem, student kine.


Het blijft een leuk gegeven om met een enthousiaste, jonge en gemotiveerde groep mooie resultaten na te streven en te verwezenlijken.

 

Miet en Jozefien reisden afgelopen zomer beiden naar Senegal. Met de medewerking van Madame Séne hebben ze het project in Senegal beter leren kennen en heel wat inspiratie opgedaan. Ze bezochten o.a. de kinderopvang, de lagere school Mbour Maure, de vrouwenorganisatie (Mdme Amsatou).   Miet heeft zelfs helpen naaien bij een kleermaker.

 

Onze website is ook geboren, met dank aan Wim Bovens.
www.keurtippi.be

Miet en Jozefien houden deze up-to-date. Op deze site kan je ons volgen in het project. Je kan er ook steeds terecht bij vragen of misschien wel advies. Neem zeker even een kijkje!!!!

 

Het hoogtepunt van het jaar 2011 was onze Senegalese avond “Damay dem keur Tippi” op zaterdag 8 oktober in het OC te Nieuwenhove. Het was een spetterend feest. Hier alvast enkele sfeerbeelden. Je kan alle foto’s van het feest bekijken op onze site www.keurtippi.be.

We zamelden een mooie opbrengst in voor ons project, waarvoor we iedereen willen bedanken.

  

We hebben ook al het bouwkundig plan van onze school. Waarvoor dank aan Filiep Verhelle en Jan D’hondt(de papa van Katrijn).

 

Met dit plan in de hand vertrok ik in november naar Senegal. Alvorens te kunnen vertrekken met de plannen, waren we ook genoodzaakt om een nieuw stuk grond te zoeken. Het perceel dat ons in eerste instantie beloofd was, bleken we toch niet te kunnen krijgen. Het ministerie van onderwijs schonk ons uiteindelijk een nieuwe grond van 182m2 (14x13m).

Onze grond is gelegen op het terrein van de lagere school Mbour Maure. De goedkeuring kregen we van het Ministerie van Onderwijs, de directeur en de oudervereniging van Mbour Maure.

In de maand november zat ik met alle partijen aan tafel ter goedkeuring van  het bouwplan.

Enkele onderhandelingen op een rij :

- Dinsdag 22 november : bespreking plan met de directeur van Mbour Maure en Mr. Ba : goedkeuring verkregen

- Woensdag 23 november : vergadering met het bestuur van de vrouwenorganisatie : goedkeuring verkregen

- Zaterdag 26 november : Ministerie van Onderwijs, vergadering met inspecteur Iden en de planificateur Mr. Diouf : goedkeuring verkregen.

 

M. Diouf : tekenen van het bouwkundig plan.

 

 

 

  

 

  

Het plan met de 3 stempels en de andere nodige papieren zijn nu ingediend. Nu wachten we op de bouwvergunning. Duimen maar!

 

 

   

 

 

 

 

 

  

     
   Uitleg plan aan de vrouwen

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

Overhandiging goedgekeurd bouwplan aan de voorzitter van de vrouwenorganisatie.

 

 

 

 

 

Onze aanpak voor 2012 :

 1. We moeten onze bouwvergunning afwachten.

 2. Maart-april 2012 :  we denker er aan om onze fundamenten voor de school te laten uitvoeren door de plaatselijke bouwvakkers. We vragen hiervoor prijs aan een aantal ondernemers in Senegal.

 3. Juli- augustus 2012 (onder voorbehoud): We spelen met het idee om een bouwkamp te organiseren. Het schoolgebouw zou dan geconstrueerd worden door Belgische en Senegalese vrijwilligers. Dit idee zit nog in een eerste fase, we bekijken de verdere mogelijkheden nog. Elk advies hieromtrent, is welkom. Wie interesse heeft, mag het zeker laten weten.

 4. Oktober 2012 : door het grote succes van ons Senegalees feest “Damay dem Keur Tippi” plannen we een 2de editie.  De juiste datum wordt u zeker nog door gegeven.

  Damay dem keur Tippi II komt eraan!

 5. Subsidie-aanvragen werden ook reeds aangevraagd bij de gemeentes Waregem en Anzegem en de provincie West-Vlaanderen. Eind 2011 en in 2012 worden deze aanvragen verder opgevolgd.

 6. Voor de bouw van de school dienen de materialen door de VZW Keur Tippi gefinancierd te worden. Indien u ons wilt steunen, kunt u uw bijdrage storten op het rekeningnummer BE64 6528 1667 8852 op naam van VZW  Keur Tippi Senegal . Wij danken u van harte voor uw bijdrage!

 

Neem zeker nog een kijkje op onze website!

 

Groeten,

Verschuere Dorine

 


 

 

Nieuwsbrief 2011 n° 1

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

De afgelopen weken bracht ik in Senegal door om er ons project ‘Keur Tippi Senegal’ (het huis van het kind van Afrika) verder uit te werken. De hoofddoelstelling van ons project is het vormen en opleiden van analfabete Senegalese vrouwen uit de streek Mbour.

 

Wij willen deze groep vrouwen versterken in hun maatschappelijke positie. Via vormingen en (taal)opleidingen willen wij sociale en technische (beroeps) competenties versterken.

Op dit moment zijn we reeds in contact met een vrouwenorganisatie “L’association Marcha-Allah” in Mbour Senegal. Deze vrouwen hebben reeds het stadsbestuur kunnen overtuigen om een kinderopvang te bouwen.  (zie foto : een kleine rieten barak)

 

 

Misschien herinneren jullie onze oproep voor speelgoed? We verzamelden in elk geval héél veel speelgoed. Bedankt voor ieders bijdrage! Een deel ervan konden we deze reis al met ons meenemen. Het uitdelen ervan was een leuke ervaring, via de foto’s laat ik jullie alvast meegenieten!

 

 

 

 

De kinderen  zaten vol verwachting in de cirkel tot het signaal volgde    dat ze er mee konden spelen.

Vanaf dat moment kon de pret niet meer op!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve het verblijden van deze kinderen met nieuw speelgoed, heb ik me ook ingezet voor de verdere concretisering van ons project. Hier volgt een overzicht van de verschillende afspraken die ik had en de stappen die hiermee gezet werden. Daarnaast geef ik ook nog even weer wat er in de komende maanden te gebeuren staat!

Onze aanpak :

In een eerste fase willen wij een bescheiden schoolcomplex bouwen. School voor de vrouwen en lokaal voor de kinderopvang.    Uiteraard zijn er heel wat zaken nodig zoals grond, bouwmaterialen, infrastructuur, didactisch materiaal, personeel, …

Voor het verwerven van de bouwgrond en opbouw van de school zijn er reeds contacten gelegd met de lokale overheid en de onderhandelingen verlopen veelbelovend.

Enkele onderhandelingen op een rij :

 1. Afspraak donderdag 14 april met Moody Guiro, Secrétaire Général de CNTS (= Conféderation Nationale de Travailleurs de Senegal) : een veelbelovend gesprek. Onze dank aan Karin Debroey van de internationale dienst van ACV voor het regelen van deze afspraak. Deze persoon wil ons helpen bij alle papierwerk en wetten in Senegal, verkrijgen van bouwvergunningen, bepalen van de juiste opleidingen, zoeken van gediplomeerde leraars, …. kortom bij alles.  Wordt vervolgd.

 2. Afspraak van vrijdag 15 april met Amsatou, président de l’association de Marcha Allah ( de vrouwenorganisatie). We hebben samen het stappenplan overlopen. ’s Avonds was er dan de vrouwenvergadering. Daar werd de vraag gesteld welke 3  competenties de vrouwen willen aanleren . Dit was het resultaat :

  a. Naaien (couture)

  b. Agricultuur (landbouw)

  c. Aanleren van talen (Frans, Engels, …)

  Uiteraard wordt ook de Franse taal (lezen en schrijven) aangeleerd bij de eerste 2 competenties.


 3. Afspraak van maandag 18 april met mevrouw Sene, inspectrice van het kleuteronderwijs in Mbour en omstreken. In eerste instantie zouden wij in het scholencomplex een kinderopvang bouwen. Misschien kunnen wij deze kinderopvang vervangen door een kleuterschool van 3 klassen. We bespreken dit verder met mevrouw Sene.

 4. Afspraak zondagavond voor ons vertrek met de raad van bestuur van de vrouwenorganisatie “Association de Marcha-Allah” :  we zijn overeengekomen dat we samen het project gaan verder zetten. We hebben een terrein om ons project uit te oefenen (600 m2). De papieren moeten enkel nog in orde gebracht worden.

 5. Verder hebben we nog besprekingen gehad met  de quartier(wijk)-verantwoordelijke en de inspecteur van het Ministerie van Onderwijs.

De bouwmaterialen en didactische instrumenten moeten door de VZW Keur Tippi gefinancierd worden.

Hoewel de meest essentiële stappen al gezet zijn, moet het project nog verder uitgebouwd worden. Wij willen in een geest van partnerschap met diverse organisaties en overheden, zowel in België als in Senegal, samenwerken.

 

 

Volgende te ondernemen stappen :

 1. In België hebben we twee enthousiaste vrouwen gevonden : Miet en Jozefien Maertens.  Ze zijn beiden kleuterleidster en hebben voor hun opleiding 3 maanden stage gelopen in Senegal. Ook zij wensen een project op te starten in Senegal. In  mei komen we samen om na te zien om eventueel samen te werken. Voor de eventuele kleuterschool zou dit prachtig zijn, maar we moeten dit eerst nog bespreken.

 2. We plannen een fuif, normaal voorzien voor het najaar. Details over waar en wanneer volgen nog!

 3. We zullen nog een website maken.

 4. We blijven verder onderhandelen vanuit België om de grond op naam van de vrouwenorganisatie te bekomen.

 5. We treffen de voorbereidingen voor de dossiers omtrent  de subsidie-aanvragen.

 6. We maken voorbereidingen voor het schoolgebouw : plannen, goedkeuringen, prijsaanvragen.

 7. Einde dit jaar plannen we terug een bezoek aan Senegal en om eventueel  te starten met de opbouw van de school. Hiervoor zijn alle middelen uiteraard zeer welkom. Bent u overtuigd van ons project? Dan mag u altijd uw bijdrage storten op het volgende rekeningnummer BE64 6528 1667 8852 op naam van VZW  Keur Tippi Senegal , waarvoor wij u van harte danken.

 

Als slot willen wij nog de leerlingen van het 6de leerjaar van “De Beukennoot” te Vichte bedanken. Zij hebben een voettocht van 7 km gedaan om het project van Senegal te steunen. Dikke merci.

 

Groeten,

Verschuere Dorine

 

Nieuwsbrief 2013 n°1

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,

Na een veel te lange winter, beginnen de eerste lentekriebels naar boven te komen. De kriebels voor ons project bleven een constante en hebben dus zowel in België als Senegal voor veel vooruitgang gezorgd.

 

Maar voor we de ontwikkelingen in Senegal bespreken, kijken we graag terug op de diverse initiatieven die we georganiseerd hebben in eigen land om geld in het laatje te brengen:

 

In België:

1. IJspiste

Begin januari hadden we een “chalet” ter beschikking gekregen van Stad Waregem om Keur Tippi te promoten. Om de mensen letterlijk en figuurlijk warm te maken hadden we “La Chouffe” koffie én bier die door de kabouters van dienst geserveerd werden. De sfeer was uitstekend!


2. Graag gedaan actie 'Markant Vichte'

Ook de mensen van Markant Vichte hebben alle registers open getrokken voor het inzamelen van geld.

 

 

Drie rijk gevulde geschenkmanden werden   aangeboden door plaatselijke handelaars.

 

 

Twee werden verloot, van de derde moest het gewicht geraden geworden. Goed voor een mooie opbrengst! We willen dan ook graag de bestuursleden van Markant Vichte   bedanken voor hun inzet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Miet steunde dit jaar opnieuw met haar school ons project

Senegalproject Vrije Basisschool Lendelede - editie 2013

Eind februari startten de kleuters van de Vrije Basisschool te Lendelede met een project rond Senegal. Dit voor 2 weken.

Aan de hand van filmpjes en foto’s kregen ze te zien en te horen dat de mama’s in Senegal (die ze vorig jaar al leerden kennen) al een stuk grond hebben, maar nog steeds geen school hadden.

Met veel enthousiasme bedachten ze meteen een hele hoop oplossingen. Uiteindelijk besloten ze om centjes te verzamelen zodat de mama’s stenen konden kopen om te kunnen bouwen.

In de klas leerden ze een heleboel over welke kleren er worden gedragen, hoe ze dansen, naar welke muziek ze luisteren en hoe die wordt gemaakt, wat ze allemaal eten, welke dieren er zijn, hoe de gebouwen eruit zien, welke voertuigen er rijden en hoe de scholen eruit zien.

De kleuters konden ook eens gaan piepen in een andere klas of bij de andere juffen. Zo zagen ze ook eens wat daar gebeurde.

Om het hele project af te sluiten organiseerden de kleuters op 8 maart een heuse tentoonstelling om al hun werkjes te presenteren. Ook de leerlingen van het lager staken hun handen uit hun mouwen. Ze maakten thuis allemaal cake, taart en/of koekjes en die werden de hele dag lang verkocht.

s’ Ochtends werd voor de ouders die zin hadden koffie voorzien voor een symbolische euro en ook tijdens de tentoonstelling was er een potje koffie te verkrijgen.

Door het enorme enthousiasme van de kinderen, de grote inzet en medewerking van de leerkrachten en de hulp van heel wat ouders en sympathisanten werd een hele hoop centjes verzameld.

In het totaal het indrukwekkende en zeer mooie bedrag van 1005 euro. Een dikke proficiat! En van harte bedankt voor de steun!

 

Coté Senegal:

1. De akte werd verleden!

Samen met de eerste voorzichtige zonnestralen, ontwaakt ook ons project uit zijn winterslaap. In februari 2013 werd bij de notaris in Saly samen met de verkoopster eindelijk de akte getekend. Omdat de verkoopster niet in orde was met de eigendomsdocumenten had het nog heel wat voeten in de aarde, maar hebben we dus nu toch een getekende akte. Geduld is een schone zaak hier in Senegal!

2. Bouwaanvraag

Het bouwplan werd getekend en op punt gesteld door Jan, de papa van Katrijn. Een dikke merci Jan voor uw enthousiaste medewerking! Met dit plan en de nodige documenten op zak zijn Dorine en Valerie voor een week afgezakt naar Senegal. Ondanks de grote inzet van mensen in zowel België én Senegal het afgelopen jaar, was het met een bang hart dat we de “va-et-viens” hier ter plekke ondergingen. Daar weer nog een papier tekort, hier nog een onderhoud.... Maar 30 april kregen we dan toch totaal onverwachts te horen: “Vous pouvez démarrer!!!”

 

Mr. Diagne van de urbanisatie gaf     Dorine het startschot voor de bouw van de school.

 

 

 

 

 

 

 

 


3. De Senegalese vrouw

Op dinsdag 29 april organiseerden onze Senegalese vrouwen van Macha Allah in Mbour een workshop pre- en postnatale begeleiding voor zwangere vrouwen.

 

 

 

Het busje met de mobiele medische ploeg bleef de hele dag aanwezig om de vrouwen te informeren en eventueel te onderzoeken.

 

Deze gratis diensten zijn voor de vrouwen hier uiterst essentieel in hun weg naar zelfstandigheid en zelfbewustzijn.

 

 

 

Er is vaak een enorme toeloop en het wachten gebeurt dan ook buiten onder de felle zon, omdat alle ruimtes binnen gebruikt worden voor de gesprekken en onderzoeken. Het is dan ook logisch dat we er alles aan doen opdat onze polyvalente zaal zo snel mogelijk in gebruik kan genomen worden om dit soort initiatieven onderdak te kunnen geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even vooruitblikken:

 1. Nu we de bouwvergunning voor elkaar hebben gekregen, willen we in juni starten met de fundamenten. Er is reeds een locale aannemer gecontacteerd om deze werken uit te voeren.

 2. Zeker te noteren in de agenda: de derde editie van ons Senegalees feest, Damay Dem Keur Tippi 3. Dit vrolijke gebeuren met veel 'couleur locale' gaat door op zaterdag 19 oktober. De opbrengst gaat integraal naar de ruwbouw van onze school.

 3. U kunt ons altijd steunen met een gift, die tevens ook aftrekbaar is in uw belastingen.

  Hoe gaat dit in zijn werk ?

  -> Wanneer u een gift van min. 40,00 euro wil doen, doet u een overschrijving op bankrekening
  BE21 0000 7186 7603 op naam van VZW Kontinenten te Kortrijk met vermelding: Keur Tippi Senegal.
  (BIC BPOTBEB1)

Belangrijk: wie belastingsvoordeel wil, moet overschrijven via zijn eigen rekening en zeker de mededeling niet vergeten (Keur Tippi Senegal)
Het jaar volgend op uw overschrijving krijgt u een fiscaal attest om bij uw aangifte te voegen.

Uw gift wordt integraal voor het project gebruikt. Alvast bedankt.

 

 

Groeten, Het team van Keur Tippi

Tweede uitdeling hesjes voor de sportactiviteiten in de lagere school Mbour Maure

 

 

 

 


Sponsors

Dank aan

Keur Tippi Steun

vzw Kontinenten

Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten uit Kortrijk, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten en die eveneens verantwoordelijk is voor het uitschrijven van fiscale attesten voor ons project.

Meer info vind je hier

Deel dit bericht